NL
OVAM
SECTIONS
ÉDITEUR RESPONSABLE
RÉSEAUX SOCIAUX
Amanti ‘productive publicity’ Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas T.: +32 3 336 15 50 E.: info@amanti.be W.: www.amanti.be
Copyright: amanti.be 2016-2017
fichier de notre partenaire (pour ce partenaire les infos sont seulement disponible en Néerlandais)
Société OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij TVA _ Personnes à contacter + fonction Henny De Baets - Administrateur-Generaal Jan Verheyen - P.R.- verantwoordelijke Adresse Stationsstraat 110 B-2800 Mechelen Tél. +32 15 28 42 84 Fax (think green) +32 15 20 32 75 E-mail info@ovam.be Site web www.ovam.be Fondation 1981 Nombre d’ employés 378 Chiffre d’ affaires - Réseaux sociaux
De OVAM spant zich dagelijks in voor een kwaliteitsvol en efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. En dat sinds 1981. De wereldbevolking groeit snel maar onze voorraad aan grondstoffen, materialen en open ruimte is schaars, en daarom uiterst kostbaar. Toch is de beschikbaarheid ervan cruciaal voor onze samenleving. Vanuit ecologisch en economisch perspectief, kunnen we dus niet meer rond een duurzaam afvalstoffen-, materialen- en bodembeheer. Daarom zetten we samen onze schouders onder zes duidelijke doelstellingen: - de afvalberg verkleinen; - afval hergebruiken en recycleren; - afval milieuvriendelijk verwerken; - de omslag naar een kringloopeconomie – een economie waarin goederen duurzaam worden geproduceerd en hergebruikt – inzetten; - verontreinigde gronden saneren; - nieuwe bodemverontreinigingen voorkomen. Samen met burgers, bedrijven en collega-overheden maakten we van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende regio. Maar we willen onze samenleving verder sturen richting duurzaam ruimtegebruik en gesloten materialenkringlopen. SPÉCIALITÉS Het afleveren van bodemattesten, het opvolgen van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, het beoordelen van bodemsaneringwerken in uitvoering E-NEWS
FICHIER
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS